Geen categorie

Lesbevoegdheid rijinstructeur vervalt bij ontbreken VOG

Lesbevoegdheid rijinstructeur vervalt bij ontbreken VOG

Wie straks de WRM-bevoegdheidspas wil verlengen, moet vóór de verloopdatum een geldige en originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren bij het IBKI. Niet op tijd? Dan vervalt je lesbevoegdheid en ben je aangewezen op het herintrederstraject.
De Wet Rijonderricht Motorvoertuigen wijzigt per 1 april dit jaar. In de nieuwe WRM is opgenomen dat elke bevoegde rijinstructeur een geldige, originele Verklaring Omtrent Gedrag, ofwel een VOG, moet aanleveren bij het IBKI voor de vervaldatum van de pas. Nieuwe instructeurs moeten eveneens een VOG overhandigen.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Ministerie van Justitie (via Justis) screent en geeft de VOG’s af.

Wees op tijd

De VOG moet bij het IBKI binnen zijn vóór de WRM-pas verloopt. Oppassen: zonder VOG wordt de pas niet verlengd en vervalt dus de lesbevoegdheid. Je kunt de bevoegdheid dan alleen terugkrijgen door het volgen van het vernieuwde herintrederstraject. Dat is een examentraject, geen verlenging. Je moet dan opnieuw de onderdelen 1A, 1B, 2A, 2B, 20 uur stage en 3A doorlopen. In de tussentijd mag je geen les geven.

Half jaar geldig

De VOG die je inlevert mag maximaal zes maanden oud zijn. Als je pas dus bijvoorbeeld op 1 april verloopt, is een VOG aangevraagd na 1 november goed. Het IBKI adviseert de verklaring op tijd aan te vragen en in te sturen in het laatste half jaar voordat de pas verloopt – en dus niet eerder.

Het IBKI biedt de mogelijkheid om via de website een VOG aan te vragen. Normaal gezien duurt een aanvraag maximaal vier weken. Je kunt een VOG ook via de gemeente waarin je woont aanvragen. Wie in het buitenland woont, kan rechtstreek via Justis een VOG aanvragen. Justis is de organisatie die voor het Ministerie van Justitie de VOG afgeeft.

Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste die iets schrijft!

Reageer op dit bericht