Ayat Verkeersschool is een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut. Door middel van deze registratie is het mogelijk om onze opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

Ayat Verkeersschool voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en is midden 2019 wederom geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. In het kader van Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. Zorgvuldigheidsbeginsel
2. Rechtszekerheidsbeginsel
3. Kenbaarheidsbeginsel
4. Redelijkheidsbeginsel
5. Betrouwbaarheidsbeginsel

Bekijk onze registratie in het openbare CRKBO kwaliteitsregister.